Automatisk gaspedal räddar liv
Är den automatiska gaspedalen den största nyheten i trafiksäkerhet sedan bilbältet? Jämnare trafikrytm och färre antal olyckor är två goda effekter denna uppfinning visat på.
Imita AB grundades 1999 av Sven Gustafsson och Industriellt utvecklingscentrum, med syfte att höja den aktiva trafiksäkerheten. Efter samråd med professor Christer Hydén som forskat i området aktiv gaspedal sedan 1982, utvecklades en modern variant med så kallad genomtrampningsmöjlighet "kick down". Tillsammans med LTH, Lunds Tekniska Högskola, skrevs ett avtal med Lunds och Lidköpings kommuner om ett ISA-projekt (Intelligent Speed Assistance).
 
Imitas Limit Advisor är ett hastighetsanpassningssystem som gör föraren varse när han eller hon kör för fort, genom att aktivera ett lätt motstånd i gaspedalen. Med Limit Advisor finns hastighetsbegränsningen hela tiden i ett litet displayfönster inne i bilen. Signalen i gaspedalen gör föraren medveten om hastighetsgränserna utan att man behöva flytta blicken från trafiken. Limit Advisor är endast rådgivande och ingriper aldrig i förarens manöverfrihet eller ansvar.
 
Imitas mål är på sikt att ta bort gupp och andra fysiska hastighetsnedsättande åtgärder, som förvisso leder till lägre hastigheter  men även till försämrad framkomlighet. Ett av Sveriges största kollektivföretag, Västtrafik i Göteborg, har utrustat 16 stadsbussar med aktiv gaspedal. Detta är en uppfinning som kan bli hur stor som helst, och Imita satsar även i Belgien där 40 fordon i Gent utrustats med Limit Advisor 2002.
 
Vägverket vill gå vidare i förhandlingarna med bilindustrin om att standardinstallera ISA-datorer i alla nya bilar till år 2010. Resultatet från undersökningar gjorda i 30 zoner visar lägre och jämnare trafikrytm samt färre trafikskador.
- Om alla hade denna typ av utrustning skulle antalet personolyckor i trafiken kunna minska med 20-30 procent säger projektledaren Torbjörn Biding vid Vägverket.

Imita AB

Bransch:
Maskin

Telefon: 046-31 16 60
Fax: 046-31 16 69


Email:
info@imita.se

Hemsida:
www.imita.se

Adress:
Imita AB
Höstbruksvägen 7
26060 Lund

| 13 SENASTE FÖRETAGEN